Podłogi drewniane na ogrzewaniu podłogowym

Podłogi drewniane warstwowe można bez problemu układać na instalacjach ogrzewania podłogowego, z wyjątkiem podłóg z buku, klonu, tali i badi. Te gatunki drewna w stopniu większym niż inne kurczą się i rozszerzają pod wpływem zmian wilgotności, co może być przyczyną powstawania szczelin.

W trakcie instalacji podłogi i w dalszej eksploatacji wilgotność względna w pomieszczeniu powinna pozostawać w przedziale od 30% do 60%. Ogrzewanie podłogowe powoduje zazwyczaj, że wilgotność jest nieco niższa nad powierzchnią podłogi, gdyż temperatura powietrza jest tam wyższa niż w pozostałej części pomieszczenia. W miejscach o niższej wilgotności (poniżej 30%) nie zaleca się stosowania drewnianych podłóg na ogrzewaniu podłogowym.

Temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27°C, dotyczy to również powierzchni pokrytych dywanami itp. Zaleca się stosowanie systemu samoregulacji z termostatem w celu zapewnienia pełnej kontroli nad poziomem maksymalnej temperatury podłogi. Wszystkie pływające instalacje podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym powinny być zabezpieczone poprzez użycie materiału podkładowego z zachowaniem odpowiednich dylatacji. W przypadku podłóg klejonych bezpośrednio do podłoża należy zastosować odpowiedni elastyczny klej, zgodnie z rekomendacją jego producenta.